Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen.
Een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 algemene leden, waarvan 1 het technische gedeelte op zich neemt.

Verder heeft de vereniging een toernooicommissie en een feestcommissie.
De toernooicommissie bestaat uit 4 personen en heeft als taak de organisatie van de toernooien en competitiewedstrijden.
De feestcommissie verzorgt alle feesten en recepties e.d.
Zo is er jaarlijks een feestavond en om de twee jaar een weekendje uit voor alle leden en wordt er af en toe een bbq geregeld.