Geschiedenis

Het touwtrekken in 's-Gravenzande is in 1979 zo'n beetje op gang gekomen.
Op koninginnedag in de Heenweg (gemeente 's-Gravenzande) vormden zich enkele ploegen en binnen 3 jaar ontstond de Westlandse kampioenschappen.....

Lees meer...

Accommodatie

De touwtrekvereniging heeft in haar beginperiode op een veldje in het Staelduinse bos getraind.
Dit gebeurde oa. met een touwtreklift. Rond 1983 is de vereniging verhuisd naar een veldje in de Heenweg. De lift verhuisde mee en er werd een tweede lift aangeschaft.....

Lees meer...

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vijf personen. Een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene leden, waarvan één het technische gedeelte op zich neemt.....

Lees meer...

Jeugd

TTV Noormannen heeft ook altijd oog gehad voor de jeugd. In het verleden heeft de vereniging jeugdploegen gehad. Het meest in het oog springende resultaat is de zilveren medaille.....

Lees meer...

Recreanten

Sinds 2000 heeft touwtrekvereniging Noormannen ook een recreantenafdeling. Recreatietrekkers zijn voornamelijk personen die af en toe aan een toernooitje in de regio meedoen.....

Lees meer...