Touwtrekken

Nog nooit van touwtrekken gehoord? Dan volgt hier een korte uitleg.

Touwtrekken is een teamkrachtsport, waarbij je op unieke wijze krachtsport en teamgeest gecombineerd worden.
In geen enkele andere krachtsport is de gezamelijke team prestatie, technisch, tacktisch en qua kracht, zo doorslaggevend als bij touwtrekken. Twee teams van 8 personen, opgesteld aan weerzijden van een 36 meter lang touw, die hun kracht als één man overbrengen om hun tegenstander over een afstand van vier meter weg te trekken.

Maar de veelzijdigheid van touwtrekken uit zich ook in het wedstrijdbeeld: een partij kan enkele seconden duren maar ook een tiental minuten. Het team moet de kracht dus èn explosief èn als duurkracht in kunnen zetten. Afhankelijk van allerlei factoren, b.v tegenstander, bodem-gesteldheid, kan het team verschillende aanvals- en verdedigingstechieken gebruiken.
Een wedstrijd kan afhankelijk van de tegenstander langer of korter, lichter of zwaarder uitvallen, daarom moet een team tijdens een toernooi in staat zijn een gehele competitie af te werken. Dus de strijd aanbinden tegen gemiddeld 5 tot 10 verschillende teams per klasse.

De touwtreksport wordt op tweeërlei wijze beoefend.
Outdoor: De buitensport wordt beoefend op een grasterrein, waarbij speciaal schoeisel is vereist.
Indoor: De binnensport wordt beoefend op speciale rubber matten, waarbij normaal sportschoeisel wordt gebruikt.

Aangezien wij niet op matten touwtrekken, gaat de rest van het verhaal over het outdoor touwtrekken.

Categorieën

Er is een klasse verdeling naar gewicht. Dus tegenstanders met gelijke gewichten strijden tegen elkaar. Om nu te zorgen dat het er eerlijk aan toe gaat, worden beide teams voor aanvang van de wedstrijden gewogen. Indeling in gewichtsklassen betekent dat een team niet zwaarder (wel lichter) mag zijn dan het voorgeschreven gewicht. Dit heeft tot gevolg dat een team voor aanvang van de wedstrijden moeten worden gewogen. Jeugdteams in de leeftijd 12 t/m 20 trekken doorgaans in de 520 kg klasse en 560 kg klasse. Damesteams trekken meestal in de 520 kg en 560 kg klasse. Mannenteams trekken overwegend in de 640 kg klasse, 680 kg en in de 720 kg klasse. Deze gewichten gelden voor teams van 8 personen.
Na het wegen krijgen de touwtrekkers een stempel om er voor te zorgen dat ze niet een ander, zwaarder, team opstellen voor de wedstrijden.

Sportbeoefenaren

De touwtreksport kan worden beoefend door jongeren, zowel jongens als meisjes, vrouwen en heren. Wanneer men in andere sporten op een bepaalde leeftijd zijn toptijd heeft gehad en weer naar een lager niveau gaat, stijgt men bij het bij touwtrekken nog door naar een hoger niveau, doordat men door de leeftijd stabieler wordt.

Het touw

Het touw bestaat uit enkele gedeeltes en heeft een lengte van 34 meter. In het midden zit een rode markering. Aan de hand van deze markering zorgt de scheidsrechter ervoor dat het touw exact boven de middellijn komt te hangen. Op een afstand van 4 meter aan beide kanten van de rode markering zit een witte markering. Als deze markering over de middellijn getrokken wordt door een team, hebben zij de trekbeurt gewonnen. 1 meter verder als de witte markering zit een blauwe markering. De ploegen dienen zich op te stellen achter deze markering.

De wedstrijd

Bij aanvang van een wedstrijd stellen de beide ploegen zich aan de hun toegewezen kant van het touw op. Op een teken van de scheidsrechter (ondersteund door de woorden 'Pak op het touw'), wordt het touw opgepakt door de beide teams. Op het commando 'strekken' slaan de teams de hak van de linkervoet in de grond. Dit mag maar één keer (doet men het vaker, dan kan dit een waarschuwing opleveren). De scheidsrechter zorgt er nu voor dat de rode markering van het touw op de middellijn komt. Als de rode markering op de juiste plaats is, volgt het commando 'trekken'. Na het commando 'nu' wordt de rechtervoet bijgehaald en begint de wedstrijd. Als de witte markering over de middellijn is getrokken,
fluit de scheidsrechter af en wijst de winnaar aan. Daarna wisselen de teams van kant en begint het weer van voor af aan. Het wisselen van kant gebeurt om de touwtrekkers gelijke kansen te geven. Over het algemeen is één kant van het veld beter als de andere.

Waarschuwingen

De scheidsrechter kan onder het touwtrekken waarschuwingen geven. Als een team een derde waarschuwing krijgt, wordt de wedstrijd afgefloten en wordt de tegenstander tot winnaar uitgeroepen. Hebben beide teams twee waarschuwingen en doen ze beide dingen die niet door de beugel kunnen, dan zal de scheidsrechter affluiten en een 'no-play' uitroepen: de wedstrijd is ongeldig verklaard en dient direct opnieuw gestart te worden. Dingen die niet mogen en waarvoor een scheidsrechter een waarschuwing kan geven zijn o.a.:

.  Op de grond zitten
·  Inpalmen (de handen moeten op dezelfde plek blijven)
·  Steunen
·  Tillen (het touw opbeuren zodat een ander niet zit)
·  De voet onder het zitvlak (hak moet voor de knie blijven)
·  Klemmen (het touw moet vrij kunnen bewegen tussen oksel en heup)
·  Hakken voordat het commando is gegeven
·  Twee keer hakken voor wedstrijdaanvang
·  Touw loslaten (voor het eind van de wedstrijd)
·  Vloeken

Wilt u meer weten? Neem contact op!
En als u ons een keer in actie wilt zien, kom dan eens kijken.
Onze trainingen zijn op donderdagavond van 20:30 uur tot ongeveer 22:00 uur en worden gehouden bij ons clubgebouw.
Tevens zijn wij te zien op toernooien.
Kijk hier voor onze agenda.